Biblioteca de Euskal Etxea

BUSCAR POR:

TÍTULO: EDITORIAL:

AUTOR:     Nombre Apellidos

TÍTULO
AUTOR
EDITORIAL
AÑO
IDIOMA
MATERIA
ISBN
Disposiciones Normativas sobre organizacion y competencia de la administracion autonoma del Pais Vasco = Euskal Herrikpo autonomia-arduralaritzaren erakuntza eta agintepideei buzruzko arauzko erabakiak BERRIATUA SAN SEBASTIAN, Javier Gobierno vasco. Vitoria-Gasteiz 1984 Bilingüe ADMINISTRACION PUBLICA 84-7542-132-6
III Mapa sociolinguistico, 2001 =III Mapa sociolinguitikoa , 2001 III Mapa sociolinguistico, 2001 = III Mapa sociolinguitikoa Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz 2005 Bilingüe LINGÜÍSTICA-FILOLOGÍA 84-457-2237-9
Aprender a aprender GAUQUELIN, Françoise Ediciones Mensajero. Bilbao 1994 Bilingüe FILOSOFIA-PSICOLOGIA 84-271-1011-1
La grafologia GAILLAT, Gisele Ediciones Mensajero. Bilbao 1994 Bilingüe FILOSOFIA-PSICOLOGIA 84-271-0962-8
La sofrologia¿Una revolucion en psicologia, pedagogia, medicina? sofrologia ¿Una revolucion en psicologia, pedagogia, medicin Ediciones Mensajero. Bilbao 1992 Bilingüe FILOSOFIA-PSICOLOGIA 84-271-1144-4
Ura, Gipuzkoako bitzi iturri : jarraibideak = El agua en Gipukoa Directrices V.V.A.A. Dipuatacion de Gipuzkoa. Donostia-San Sebastian 2007 Bilingüe CIENCIAS APLICADAS 84-7907-551-4
Gipuzkoa mundi : Los vascos y el mar = Euskaldunak eta itsasoa ; Compañia Gipuzcoana de Caracas = Caracaseko Konpainia Gupuzkoarra ; R.S.B. amigos del Pais = Azkoitiko zaldunak ; El cooperativismo en Gipuzkoa = Arrasateko kooperatibak Gipuzkoa mundi : Los vascos y el mar = Euskaldunak eta itsas Diputacion de Gipuzkoa. Donostia-San Sebastian 2007 Bilingüe BIOGRAFIAS 84-7907-535-X
GURE HERRIA. Bulletin de lAssociation. Revue Basque. 153 nº Gure Herria Gure Herria. Bayonne-Bordeaux 1921 Bilingüe ARCHIVOS-BIBLIOTECONOMIA
Beasaingo Musikak = Musicas de Beasain (Beasaingo paperak 14 ZUFIAURRE GOYA, Jose Beasaingo Udala. Beasain 2006 Bilingüe MUSICA 84-932940-8-X
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Arau Kodea =Codigo Normativo del Territorio Historico de Gipuzkoa GIPUZKOA. IVAP. Donostia-San Sebastian 2007 Bilingüe ADMINISTRACION PUBLICA 84-7777-319-3
Legislacion de Derecho Laboral = Lan-zunzenbideko legeria : Ley del Estatuto de los Trabajadores, Ley de Prevencion de Riesgos Laborales... ESPAÑA Universidad de Deusto IVAP. Bilbao-Bilbo 2006 Bilingüe DERECHO 84-9830-062-2
El Gobierno Vasco y la Generalitat de Catalunya = Eusko Jaurlaritza eta Catalunyako Generalitatea :del exilio a la formacion de los Parlamentos = Erbestetetik Parlamentuen eraketara arte (1939-1980 Seminario Euskadi-Catalunya. (2ª. 2006. Bilbao. IVAP. Oñati 2007 Bilingüe DERECHO 84-7777-310-8
Viejas danzas de Guipuzcoa = Gipuzkoako Dantza Gogoangarriak IZTUETA, Juan Ignacio La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao 1968 Bilingüe ETNOGRAFIA-MITOLOGIA-FOLKLORE-ANTROPOLOGIA
Eraiki, bete, hustu : espazioaren erabilelak. Eraskuketa.Construir, habitar, desocupar : practicas del espacio. Exposicion A. Tyler, E. Burtinsky, J. Meyerowitz ; textos Ramón Esparza Koldo Mitxelena Kulturenea. Donostia-San Sebastian 2007 Bilingüe PINTURA-FOTOGRAFIA 84-7907-579-8
GURE herriaren lehen urratsak :150000 años de prehistoria vasca V.V.A.A. GV Caja de Ahorros Vizcaina 198-?. Vitoria-Gasteiz 198 Bilingüe ARQUEOLOGIA/PREHISTORIA
EUSKAL abestiak seleccion y revision Sabino Lopez de Guereño Caja de Ahorros Vizcaina = Bizkaiko aurrezki kutxa DL. Bilbao 1980 Bilingüe MUSICA
San Frantzisko Asiskoa El Grecok pintauta Euskal Herriko koadroak : Erakusketa =San Francisco de Asis por El Greco en el Pais Vasco : Exposicion San Frantzisko Asiskoa El Grecok pintauta Euskal Herriko koa Diputacion Foral de Alava. Vitoria-Gasteiz 2005 Bilingüe PINTURA-FOTOGRAFIA 84-7821-614-6
Labastida y Salinillas de Buradon en la historia del arte :[Exposicion] =Batida eta Buradon Gatzaga artearan historian : [Erakusketa] TABAR Anitua, Fernando Diputacion Foral de Alava. Vitoria-Gasteiz 2004 Bilingüe ARTE GENERAL 84-7821-588-3
HEMEN, Euskal Etxea = Aqui el Hogar Vasco de Madrid HEMEN, Euskal Etxea = Aqui el Hogar Vasco de Madrid Euskal Etxea 1987-. Madrid 1993 Bilingüe OBRAS DE REFERENCIA
Ameriketatik trainerua. Reconstruir la tradicion maritima vasca The Atlantic Challenge Foundation. The Atlantic Challenge Foundation. Rockland 1998 Bilingüe DEPORTES
Orientalismos Una aproximacion contemporanea Gloria Picazo [ et al ] San Sebastian, 1998 Bilingüe OBRAS DE REFERENCIA 84-7907-239-3
Literatura inguruan ARIZTIMUÑO, Jose (Aitzol Erein. Donostia 1986 Bilingüe LITERATURA VASCA O LITERATURA EN EUSKERA 84-7568-147-6
Gramatica del arameo clasico (oficial RIBERA-FLORIT, Josep PPU. Barcelona 1993 Bilingüe LENGUA VASCA 84-477-0119-0
Manual de gramatica aramea Arameo clasico (oficial RIBERA-FLORIT, Josep Publicacions Universitat de Barcelona. Barcelona 1995 Bilingüe LENGUA VASCA 84-475-0771-8
Ley de ordenacion farmaceutica de la comunidad autonoma del Pais Vasco. Texto legales 56 Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz 1995 Bilingüe DERECHO 84-457-0563-6
Proteccion de la calidad del agua en los embalses del sistema Zadorra =Uraren kalitatearen babesa Zadorra sistemako urtegietan ARARTEKO Ararteko. Vitoria-Gasteiz 1999 Bilingüe CIENCIAS APLICADAS 84-89776-10-5
Ley de cuerpos docentes de la enseñanza no universitaria de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco. Textos legales 50 Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz 1993 Bilingüe DERECHO 84-457-0260-2
Ley de la escuela publica vasca. Textos legales 49 Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz 1993 Bilingüe DERECHO 84-457-0259-9
Ley de la actividad comercial. Textos legales 54 Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz 1994 Bilingüe DERECHO 84-457-0475-3
Langues et litteratures berberes des origines a nos jours Bi BOUGCHICHE, Lamara Awall-Ibis Press. Paris 1997 Bilingüe OBRAS DE REFERENCIA 2-910728-02-01