Biblioteca de Euskal Etxea

BUSCAR POR:

TÍTULO: EDITORIAL:

AUTOR:     Nombre Apellidos

TÍTULO
AUTOR
EDITORIAL
AÑO
IDIOMA
MATERIA
ISBN
Edesti Jaungoya Grijelmo Arbolantza, Bilbao 1914 Euskera RELIGION
Gazteiz-ko Eliz-Barrutirako. Kristau-Ikasbidea. Lenengo Maila Secretariado Catequistico, Vitoria 1949 Euskera RELIGION
Aurtxoen Kristau Ikastia. Lenengo maila´ko galderantzunak. Euzko Argitaldaria, Zarautz 1932 Euskera RELIGION
Mixiolari Aita Juan Bixente Karmelarraren bizitza Ediciones El Carmen, Vitoria 1949 Euskera RELIGION
Lonztzi Abaren: ipuintxuak Hispania, Santiago de Chile 1947 Euskera LITERATURA VASCA O LITERATURA EN EUSKERA
Lonztzi Abaren: Bigarren ipuintxuak Hispania, Santiago de Chile 1948 Euskera LITERATURA VASCA O LITERATURA EN EUSKERA
Euskallerriko Bertsolarien txapelketa Itxaropena, Zarautz 1961 Euskera LITERATURA VASCA O LITERATURA EN EUSKERA
Ipuin laburak umetxorntzat (Euskaltzaindia´ren idati batzaldirako) Editorial Vasca, Bilbao 1922 Euskera LITERATURA VASCA O LITERATURA EN EUSKERA
Orixe :omenaldi Euskaltzaindaren, Donsotia 1965 Euskera BIOGRAFIAS
Giza soina Icharopena. Zarauz 1970 Euskera ADMINISTRACION PUBLICA
Esku azalak S.n. Bilbao. 1962 Euskera LITERATURA VASCA O LITERATURA EN EUSKERA
Cantos religiosos Parroquia de Mondragon. S.l. 0 Bilingüe MUSICA
Jesus aurra´ri zortziurrena. Etxean Ipiñitako jaiotza-aurrean esateko egiña Gipuzkoako jaiotza bazkuna 1948 Euskera RELIGION
Cien Libros Vascos Fundamnetales. Catalogo de la Editorial La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao 1970 Castellano ARCHIVOS-BIBLIOTECONOMIA
La educacion en los derechos humanos Real Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais. Bilbao 1999 Castellano ARCHIVOS-BIBLIOTECONOMIA 84-89689-05-9
Olerti : Iru illabetareko Aldizkaria. 15 vol Graficas Bilbao. Bilbao 1959 Euskera LITERATURA VASCA O LITERATURA EN EUSKERA
Etorkia Graficas Bilbao. Bilbao 1964 Euskera LITERATURA VASCA O LITERATURA EN EUSKERA
Ikurrin Graficas Bilbao. Bilbao 1965 Euskera LITERATURA VASCA O LITERATURA EN EUSKERA
Iza Graficas Bilbao. Bilbao 1963 Euskera LITERATURA VASCA O LITERATURA EN EUSKERA
Minezko Espata Graficas Bilbao. Bilbao 1963 Euskera LITERATURA VASCA O LITERATURA EN EUSKERA
Udazkena Graficas Bilbao. Bilbao 1964 Euskera LITERATURA VASCA O LITERATURA EN EUSKERA
Zortzikote Graficas Bilbao. Bilbao 1962 Euskera LITERATURA VASCA O LITERATURA EN EUSKERA
Guztion Artean. V Congreso Mundial de Colectividades Vascas en el exterior Servicio Central de Publicaciones Gobierno Vasco 2012 Euskera ARCHIVOS-BIBLIOTECONOMIA 978-84-457-3229-8
Leioa. Herri baten aldiuneak-Instantes de in pueblo Editorial Iparraguirre, S.A. 0 Castellano HISTORIA PAIS VASCO
50 años de pintura vasca (1885-1935) Comisaria General de Exposiciones, Direccion General de Bellas Artes. Ministerio de Educacion y Ciencia 1971 Castellano PINTURA-FOTOGRAFIA
Homenaje a la Marquesa de Parabere. Las recetas clásicas. Planeta Gastro. Editorial Planeta. 2019 Castellano CIENCIAS APLICADAS 978-84-08-20237-0
0
0
0
0