ATHLETIC CLUB TALDEA

El sentimiento rojiblanco por encima de todo

Logo de la Peña AthleticLa Peña Athletic Club de Euskal Etxea de Madrid tiene una intensa andadura desde su fundación, en julio de 1998, cuando, a iniciativa de un grupo de aficionados del Athletic pertenecientes a Euskal Etxeko Mendi Elkartea, se nos ocurrió convocar una reunión a la que acudieron unas 25 personas que fueron el auténtico embrión de lo que hoy somos. Así pues, al entusiasmo inicial de Maribel Mújika, Manuel Morante y otros, se unió la experiencia y total entrega de Julio Mendaza, que es el primer presidente elegido en nuestra asamblea constitutiva. Tuvimos la suerte de contar con el asesoramiento de los presidentes de la Peña Iribar de Madrid, Peña Madrileña y Peña Leones de Barcelona, a los que agradecemos su dedicación y con los que mantenemos buenas relaciones fraternales.


Gogo txuri-gorria guztiaren gainetik

Madrilgo Euskal Etxeko Athletic-en Lagunarteak oso ibilbide bizia izan du 1998ko uztailean sortu zenetik. Orduan, Euskal Etxeko Mendi Elkarteko kide ziren Athletic-zale batzuoi bilera batera deitzea bururatu zitzaigun. 25 bat lagun azaldu ziren, gaur egun garen honen ernamuina izen zirenak: izena emandako 120 bazkide, haietako 12 adin txikikoak eta 3 Ohorezko bazkide. Halatan, hasiera batean Maribel Mujika, Manolo Morante eta beste batzuek erakutsi zuten suharrari Julio Mendazaren eskarmentua eta grina bizia gaineratu zitzaizkien, hura izan baitzen sortze-batzarrean aukeratutako gure lehendabiziko lehendakaria. Horrez gain, suerte oneko ibili ginen, orduko hartan Madrilgo Iribar Lagunarte, "Peña Madrileña" eta Bartzelonako Leones Lagunartearen lehendakarien aholkuak oso lagungarri gertatu zitzaizkigun-eta. Adiskidantzako harreman onei eusten diegularik haiei eman behar dizkiegu geure esker beroenak.